Testing for Northern Baits

NKML har fått æren av å være testfiskere for fôrprodusenten Northern Baits, og et heftig parti pellets og oljer ankom Trøndelag i jula. Disse produktene er myntet på saltvannsfiske, ettersom det er der hovedtyngden av NKMLs fiske foregår, og vi gleder oss til å prøve dette ut fremover.