VS: Isfiske

Hågjel på statisk pelagisk jiggfiske. 42gram`s Savage-gear sandeel lurte fisken opp på isen^^