NM i sjøisfiske 2022

Arts- og poengkonkurranse fra land/brygge/is i saltvann gjennom Artsfiske.com

NM i sjøisfiske fortsetter i 2022! Dog ikke helt uten Covid-tiltak, og vi viderefører opplegget som i 2021.


Vi gjentar suksessen fra i fjor med fritt fiske i saltvann i hele Norge fra land, brygge eller is, og digital innmelding via ArtsFiske.com. Ferskvanns- og båtfiske er altså ikke lov. Man står fritt til å bevege seg rundt i landet så mye man vil, med hvilket transportmiddel man vil. All konkurransefisk må likevel være fanget innen gitt tidsvindu.

Når: Lørdag 5.2.2022
Kl. 0900-1900
Konkurransested: Hele Norge, fra land, brygger eller sjøis , i saltvann.


Regler

Innmelding av fisk gjøres i konkurranseperioden gjennom Artsfiske.com. Innmelding må skje fortløpende, og senest 1 time etter konkurranseslutt (kl. 20.00).

1. Største av hver art blir tellende. Poeng blir gitt i prosent av største (lengste i centimeter) innmeldte fisk av arten i løpet av konkurransen. Her gjelder det altså å benytte hjemtraktene sine styrker.
2. Småkutlingene (berg, leir, glass, krystall, sand, pigg, tang) slås sammen og teller som én art med fast poengsum (30 poeng)
3. Fisk meldes inn basert på lengde i cm, hvor målebånd, lengde og konkurransekode må være godt synlig på bildet som sendes inn. Vi står med full rett til å underkjenne enhver fisk som ikke møter våre krav.
4. Man skal fiske fra land, brygge eller sjøis (vading/vindufiske er ikke lov). Motorbor er ikke lov, bortsett fra om man har en dokumentert skade/hemmelse. Deltageren skal i så fall melde om dette til oss i forkant.
5. Man kan fiske med inntil 3 stenger samtidig. FISKEN SKAL VÆRE FISKET SELV. Det er IKKE lov med utveksling av fisk, ei heller å passe på sidemannens stenger.
6. Fisk skal være kroket i munnen. Maks 6 kroker per stang.
7. Fisk under minstemål teller ikke. En skal forholde seg til gjeldende minstemål for fritids- og turistfiske. (Oversikt over minstemål på artene dette gjelder for ser du under)
8. Pigghå, blålange og ål (og andre arter som er totalfredet) skal slippes ut igjen. Disse teller ikke i konkurransen.
9. Arter med lokale fredningsbestemmelser er ekskludert fra hele konkurransen. Dette gjelder torsk, kveite, sjøørret, laks, rognkjeks og uer. Alle ekskluderte arter utenom de totalfreda, finner man på en liste i konkurransemodulen på artsfiske.com.


Fiskevelferd

10. All fanget fisk som ikke skal benyttes til mat eller andre formål, samt all fisk under minstemål (for de artene det gjelder), skal slippes uskadet tilbake igjen. Bruk underlag/avkrokingsmatte.


Regelbrudd

11. Eventuelle brudd på reglementet, kan føre til diskvalifisering.


Regler ved lik poengsum, likt antall arter eller lik lengde på lengst fisk

12. Ved uavgjorte poengsummer vinner den som har flest arter. Dersom dette også er likt vinner den som har størst (lengst) fisk.

13. Den i klassene som får flest poeng i løpet av konkurranseperioden, vinner sin klasse. I lagkonkurransen legges poengsummen til de to lagmedlemmene sammen. Ved uavgjort vinner laget som har den deltageren med høyest individuelle sum.


Flest arter, lengst fisk og lengst skate (gullskata)

14. Ved likt antall arter vinner den med lengst registrerte fisk, dersom dette også er likt vinner den med flest poeng i hovedkonkurransen

15. Ved like lang lengste fisk (gjelder også for skate) vinner den med flest tellende arter, dersom dette også er likt vinner den med flest poeng i hovedkonkurransen.

Klasser og premiering

16. Det konkurreres i klassene Åpen (alle), Dame, Junior (til og med året de fyller 18) og Lag (2 mann uavhengig av klasse). Damer og juniorer deltar også automatisk i Åpen klasse.

17. De tre beste i hver av klassene Åpen, Dame, Junior og Lag, får plakett. I tillegg premieres følgende med pokal: konkurransens største (lengste) fisk, den med flest fangede arter, og den med størst (lengst) skate.


Dette blir en totalt sponsorfri konkurranse, så vi kjemper først og fremst om heder og ære. Æren blir likevel synlig gjennom våre tradisjonelle pokaler og plaketter, som vi bruker deltagerpengene på å produsere og videresende. Alle de normale pokalklassene i NM videreføres, inkludert Gullskata for lengste skate.

Dette blir et annerledes mesterskap, men vi holder den årlige tradisjonen vedlike og håper det blir et lite nasjonalt fiskelyspunkt i vintermørket. Vi vil prøve å kjøre en felles digital plakettutdeling. Nærmere informasjon om dette kommer når det nærmer seg, så følg med på vår FB-side, og diskusjonsgruppe.

Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler

* = Arten har ulike mål i landet, gjeldene minstemål i konkurransen er største målet som vil dekke konkurransen nasjonalt. Vi følger Fiskeridirektoratet sine minstemål, som du finner under Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen §43.

Påmelding

Påmelding på deltager.no/sjois2022 (åpner 1. desember)
100 kr påmeldingsavgift (gjelder både åpen og junior) inkludert lagkonkurranse
Maks 150 deltagere – første mann til mølla gjelder som vanlig.