NM i sjøisfiske 2019

#nmsjois19

Det blir! Ikke tro du slipper unna denne gang heller! Det blir igjen vasing i høy slaps, pingvinvagging på bambi-is, bardunering av pulker og lagkamerater. Det blir trolig vedvarende senebetennelse i borrearm, gangsperre i alle lår, og du må regne med å hente frem både måneskoa, hullete vams og pustende regntøy.

Arrangementet avholdes lørdag 19. januar 2019.

Påmelding på https://www.deltager.no/sjois2019

 

Hotellbooking

Hotell Tingvold i Steinkjer er basen for arrangementet, og kan kontaktes på 74 14 11 00/ tingvold@bestwestern.no. Hotellet tilbyr følgende:

1-mannsrom, kr 1220,- per natt
2-mannsrom, kr 1530,- (pris per natt for 2 pers)
3-mannsrom, kr 1850,- (pris per natt for 3 pers)

Inkluderer frokost, samt middagsbuffet med dessert fra 19-21.30 hver dag. Gratis kaffe/vaffelbuffet hver dag fra 16-23. Gratis parkering. Oppgi reservasjonsnummer #45915 ved bestilling. Vi har holdt av 40 rom frem til 15. desember. Så husk å bestille før dette!

 

Praktisk info

Konkurransen avholdes lørdag 19. januar 2019, kl. 09-17. Konkurransearena blir bestemt når det nærmer seg, Lygnin har første prioritet. Utgang Lygnin (kart). Utgang Hjellbotn (kart). Utgangssted kan endre seg, følg med på vår facebookside. Alle skal være av isen senest kl. 1700. Israpporter og oppdateringer på konkurransearena blir annonsert på vår facebookside, som vil være arrangementets viktigste kanal for informasjonsflyt.

Innsjekk/utlevering av startkort skjer på Tingvold hotell i Steinkjer, fredag 18. januar fra kl 19-21.00. Det er deltakernes ansvar å få utlevert startkort. Dersom du ikke får til å komme til Steinkjer fredags kveld så kan du få startkort utlevert ved utgangssted, før start konkurransedagen. Se etter Irvin, tlf.:93036013.

NYTT AV ÅRET 1: All registrering av fisk foregår elektronisk med mobiltelefon (detaljer kommer senere), og ingen fisk skal tas med til hotellet.
NYTT AV ÅRET 2: Lengde erstatter vekt, på de artene med grunnlengde (tidligere grunnvekt).

Se mer under Regler (under) #evenlesswaste

Premieutdeling blir på Tingvold hotell, kl. 2100.

Det konkurreres i klassene Åpen (alle), Junior (til og med året de fyller 18) og Lag (2 mann uavhengig av klasse). Juniorer deltar også automatisk i åpen klasse. Premiebordet blir som vanlig heftig, men viktigst av alt blir det glassplaketter til de tre beste i hver klasse, samt til beste kvinnelige fisker. Det vanker pokaler til den med flest arter (Artskongen), Størst fisk (lengde), og lengst skate (Gullskata). Det blir også delt ut andre, langt mindre høytidelige premier.

Regler

I fjor innførte vi nytt poengsystem, med en fastsatt poengsum for alle arter samt en tilleggspoengsum (vektpoeng) for noen arter. Dette videreføres med to unntak: Vekt erstattes med lengde, og konkurransen blir i sin helhet elektronisk (detaljer kommer).  Dette betyr at det ikke blir innveiing på hotellet etter konkurransen. All fisk kan i prinsippet slippes tilbake igjen etter å ha tatt bilde. Man kan melde inn ved hjelp av mobilen fortløpende eller senest 2 timer etter konkurranseslutt. Vi oppfordrer til å ha med backup kamera i tilfelle kulde eller nedbør.

Fisk under minstemål teller fremdeles ikke. Det samme gjelder de freda artene ål og pigghå.

Det er selvsagt lov å ta med fisk til eget konsum, men helst ikke skater. De passer vi ekstra på.

Vi håper med dette å minimere svinn ytterligere, og sette fokus på fiskevelferd. Det skal ikke ligge igjen fisk på isen når vi forlater den lørdags ettermiddag.

Poeng og grunnlengder, Lygnin og Hjellbotn 2019

Art Poeng Grunnlengde (cm) Minstemål
Bergnebb 30
Dvergulke 50
Gapeflyndre 50
Hågjel 50
Havmus 70
Hvitting 30 50 32 cm
Hyse 30 50 40 cm
Kloskate 60 40
Knurr 40
Kolmule 60
Kveite 60 100 80 cm
Laks 40 35 cm
Lange 50 100
Lusuer 60
Lyr 40 70
Lysing 60 80 30 cm
Makrell 30 40
Paddetorsk 50
Piggskate 70 80
Rødflekket kutling 50
Rødspette 50 29 cm
Rognkjeks 60
Sandflyndre 40 23 cm
Småkutlinger (sand-, leir, -berg og tangkutling) 30
Sei 40 60
Sild 60 25 cm
Sjøørret 30 35 cm
Skrubbe 60 20 cm
Småflekka rødhai 70
Spisskate 70 110
Strømsild 50
Svarthå 50
Svartkutling 40
Sypike 30
Taggmakrell 50
Torsk 50 70 44 cm
Trepigget stingsild 30
Vanlig fløyfisk 40
Vanlig ulke 40
Øyepål 50