NM i sjøisfiske 2017

#nmsjois17

Velkommen til NM i sjøisfiske 2017! Igjen pakker vi frem votter og kvesser isbor, og krysser fingra for at Gislefoss tar feil. Arrangementet holdes lørdag 28. januar 2017, og konkurransetida blir som vanlig 9-17. Nytt av året er at Tingvold hotell i Steinkjer blir ny base for konkurransen. Dette er en midlertidig løsning pga arbeider på Lygninhotellet. Vi tar i år utgangspunkt i Hjellbotn, både pga forutsigbarhet og at det er nærmere til basen i Steinkjer (20 min). Vi har også endret reglene noe, særlig poengsystemet. Vi presenterer nå et nytt system som etter vårt skjønn er enda bedre enn før. Vi håper å se så mange som mulig på konkurransen 28. januar og resten av helga!

Påmelding på deltager.no (åpner 10.november)

 

Hotellbooking

Hotell Tingvold i Steinkjer er basen, og kan kontaktes på 74 14 11 00/ tingvold@bestwestern.no. Hotellet tilbyr følgende:

1-mannsrom, kr 1095,- per natt
2-mannsrom, kr 1395,- (pris per natt for 2 pers)
3-mannsrom, kr 1695,- (pris per natt for 3 pers)

Inkluderer frokost, samt middagsbuffet med dessert fra 19-21.30 hver dag. Oppgi reservasjonsnummer 019893 eller “NM i sjøisfiske” ved bestilling.

Praktisk info

Konkurransen avholdes lørdag 28. januar 2017, kl 09-17. Konkurransearena blir Hjellbotn, der alle starter på signal fra Alhushøra/Hjellosen (kart) kl 0900. Alle skal være av isen senest kl. 1700. Israpporter og eventuelle endringer av konkurransearena blir annonsert på vår facebookside, som vil være arrangementets viktigste kanal for informasjonsflyt.

Utlevering av startkort skjer på Tingvold hotell i Steinkjer, lørdag 28. januar før kl. 08, eller helst samme sted fredags kveld før kl 20.

Innveiing og innrapportering av fangst blir på samme sted som utgang, kl. 1700. All innveid fisk skal bløgges. Vi vil samle opp all fisk som ikke skal brukes og filetere på stedet. Dette gis bort til de som vil ha. #nowaste

Det konkurreres i klassene Åpen (alle), Junior (til og med året de fyller 18) og Lag (2 mann uavhengig av klasse). Juniorer deltar også automatisk i åpen klasse. Premiebordet blir som vanlig heftig, men viktigst av alt blir det glassplaketter til de tre beste i hver klasse, samt pokaler til den med flest arter (Artskongen), størst fisk (Storfiskern), og størst skate (Gullskata). Det blir også delt ut andre, mindre høytidelige premier. Nytt av året: beste dame får plakett!

Regler

Kortversjon: nytt av året kun to stenger per pers, bløgging av fisk som skal veies inn, samt at fisk under minstemål teller ikke. Poengberegningen er ny: Alle arter har en fastsatt poengsum basert på sjeldenhet, mens noen arter (vektarter) gir i tillegg vektpoeng og skal veies inn tilsvarende tidligere år (med unntak av skater som skal gjenutsettes umiddelbart etter egen veiing). Se “poeng- og grunnvektslista” under. Det betyr alt unntatt vektfiskene skal slippes ut. Som dokumentasjon på gjenutsatt fisk gjelder bilde på utdelt målebånd. Vi innfører dette for å bevare de lokale stammene av kutlinger, ulker, paddetorsk osv, og samtidig øke fokus på større fisk. Som et eksempel: om ulka er 14 eller 25 gram bør ikke gjøre noe forskjell poengmessig, men om du får en hyse på 3 kg bør den telle vesentlig mer enn en på 2 kg. Sistnevnte kommer kommer også langt mer til nytte død.

Fiskeredskap
1. Det skal fiskes med sportsfiskeredskap (stang+snelle), og det er lov til å fiske med totalt to stenger per person. På hver av de 2 stengene kan man fiske med inntil 6 enkeltkroker + eventuelt kunstagn i enden. Kunstagn skal ha med originalt riggede kroker, f.eks. pilk med treblekrok, balansepilk, jigg med kun original krok, etc.
2. Fisken skal være fisket selv. Det er IKKE lov med utveksling av fisk, ei heller å passe på sidemannens stenger.
3. Fisk skal være korrekt kroket. Det vil si i munnen, innenfra og ut.
4. Til skater skal det brukes enkle kroksett (ikke pennel-takler). Det oppfordres også til maksimalt en opphenger over skateslep, samt bruk av avkrokingsmatte (evt. annet underlag). Dette reduserer skader og øker sjansen for vellykket gjenutsetting.
5. Det er ikke lov med motorisert isbor. Det kan søkes dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Minstemål
6. En skal forholde seg til gjeldende minstemål for fritids- og turistfiske. Minstemål for de aktuelle artene står oppført i poeng- og grunnvektlista.

Fredede arter
7. Pigghå og ål er totalfredet og skal slippes ut igjen. Disse teller ikke i konkurransen.

Skater
8. Alle skater skal settes tilbake etter veiing. Info om eventuell merking vil bli gitt før konkurransestart.

Fiskevelferd
9. Alle arter som ikke har en grunnvekt skal slippes tilbake igjen så langt det lar seg gjøre.
10. Fisk som skal veies inn skal være bløgget.

Regelbrudd
11. Eventuelle brudd på reglementet, kan føre til diskvalifisering. Det vil forekomme sjekker i løpet av dagen / flere i juryen har et falkeblikk av de sjeldne.

Poengberegning
12. Man kan kun registrere eller veie inn ett individ av hver art.
13. Alle arter har en fast poengsum (se poeng- og grunnvektsliste), og man får poeng for hver art man kan dokumentere (foto av fisk ved siden av startkort/målebånd).

14. Noen av artene i poeng- og grunnvektslista har i tillegg en grunnvekt. Disse artene KAN veies inn (med unntak av skater, se pkt. 14). Poengberegning på arter med grunnvekt er som følger (vekt / grunnvekt) x 100. Eksempel: Makrell på 0,75 kg vil med en grunnvekt på 1 kg gi (0,75/1,0) x 100 = 75 poeng. Man kan få maksimalt 150 prosentpoeng per art. Denne poengsummen legges til den faste poengsummen for arten.
15. Skater skal ikke veies inn. For å få registrert vekt på skater, må de veies selv og settes tilbake. Vekt opplyses under innveiing, dette går på tillit. Dersom man ikke har vekt, får man likevel de faste poengsummene for skatene dersom man viser bilde.
16. Arter under minstemålet (se punkt 6) teller ikke.
17. Får man en art som ikke er på poeng- og grunnvektslista, får man automatisk 100 poeng.
18. Ved uavgjorte poengsummer vinner den som har flest arter. Dersom dette også er likt vinner den som har størst fisk.
19. Den i klassene som får flest poeng i løpet av konkurranseperioden, vinner sin klasse. I lagkonkurransen legges poengsummen til de to lagmedlemmene sammen.

Poeng- og grunnvektsliste NM i sjøisfiske 2017

poeng-og-grunnvekt