Blålanger i Førdefjorden, nok til å stoppe gruvedeponi?

Førdefjorden er en artsrik og tilnærmet upåvirket fjord i Sogn og Fjordane. I forbindelse med foreliggende planer om gruvedrift er det her tenkt deponert enorme mengder gruveavfall. NKML støtter Havforskningsinstituttet som mener gruveutslippet vil ha store negative konsekvenser for mangfoldet i fjorden. Sjekk ROV-videoene her: http://vimeo.com/user32945464/videos For oss artsfiskere går dette Hollywood en god gang. Det vrimler…