Blålanger i Førdefjorden, nok til å stoppe gruvedeponi?

Førdefjorden er en artsrik og tilnærmet upåvirket fjord i Sogn og Fjordane. I forbindelse med foreliggende planer om gruvedrift er det her tenkt deponert enorme mengder gruveavfall. NKML støtter Havforskningsinstituttet som mener gruveutslippet vil ha store negative konsekvenser for mangfoldet i fjorden.

Sjekk ROV-videoene her: http://vimeo.com/user32945464/videos

For oss artsfiskere går dette Hollywood en god gang. Det vrimler av skolest, havmus, smørflyndrer og spisskater. Det er sølvtorsk, lysprikkfisker, og til og med noe som ligner på laksetobis!? Det å se at disse artene faktisk svømmer rundt der nede på fjordbunnen gir en enorm boost og ønske om å teste området. Etter å ha sett disse videoene fikk jeg umiddelbart lyst til å legge en av neste års fiskeferier til nettopp Førdefjorden. I det minste før den blir fylt igjen.

Disse undersøkelsene er gjort i forbindelse med utredning til Nordic Minings planlagt gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og  Fjordane. Her er det store forekomster av mineralet rutil, som det utvinnes titan av. Deponiet av overskuddsmassene er planlagt i Førdefjorden, som er en drøyt 300 meters dyp fjord med bratt sider og flat fjordbunn. Gruveavfallet vil utgjøre hele 4-5 millioner tonn – hvert år de neste 50+ årene. Avfallet skal deponeres ute på mudderbunnen, noe som vil føre til totalt endra forutsetninger for mangfoldet her. Den rike bløtbunnsfaunen vil jo blir begravet levende. Havforskningsinstituttet har uttalt seg skeptisk til utbyggers konsekvensutredning, blant annet fordi det er gjort feil artsbestemmelse på en del fiskearter. “Langene” som vises på ROV-opptaket, er slettes ikke langer, men blålanger (se bilde under). Notatet fra HI kan leses her: 
Blant annet basert på notatet fra HI, har Fiskeridirektoratet også uttrykt skepsis til tiltaket, og fraråder nå prosjektet.
Utklipp fra iLaks.no

Blålange er en rødlistet art, kategorisert som sterkt truet (EN) i rødlista 2010. Vi i NKML og andre artsfiskere har fått blålange på stang flere plasser i vestlandsfjordene, og kan bekrefte at dette er blålanger. Man ser det veldig enkelt på flekkene bakover på kroppene, som er typisk for unge blålanger. I forhold til vanlig lange er øyet dessuten større, samt at både kropp og halerot er tynnere Og for å kort ta rødliste-diskusjonen: Selv om vi artsfiskere ofte treffer på rødlistede arter som pigghå, ål og blålange, så betyr ikke dette at de har livskraftige bestander. Ett av kriteriene for å bli rødlistet er en påvist bestandsnedgang, noe som er godt dokumentert for disse artene.

Det er også andre feilbestemmelser i videoene. Blant annet er smørflyndre bestemt til tunge (tunge lever ikke på 300 meters dyp), og sølvtorsk er blitt kalt lysprikkfisk, osv. Ikke at dette har fryktelig mye å si for beslutningsprosessen, men det skaper et negativt inntrykk av utreder. Førdefjorden er en artsrik og lite påvirket fjord, som ikke burde bli utsatt for slike enorme påvirkninger.

Blålange er en sjelden art i Trondheimsfjorden. Her er Carl Oscar sin 10+ fisk.

2 Comments

  1. Haze says:

    Ursäkta språket men Jävla rövhål! Gruvindustrin kan ta sig någonstans och sedan krypa ner i någon övergiven mina och spränga igen ingången. Hållbar näring utan långsiktig påverkan på naturen. Där har vi framtiden!

    Like

  2. Adam Andrén says:

    Att vi forfarande dumpar ting i havet förundrar mig. Det må väl finnas ett bättre alternativ?

    Like

Comments are closed.