Fløyfiskene – hvordan skiller vi dem?

Fløyfisk sier vi ofte når det er snakk om vanlig fløyfisk. Det er fordi den vanlige fløyfisken er desidert vanligst, og de to andre norske artene er knapt tatt på stang. Liten og flekka fløyfisk forblir utopiske arter, og jobben med å knekke koden (finne ut hvordan fiske de) virker langt unna. Men så har…