Oppdatert informasjon ismeitetreff/konk 1.-3. feb.

Her følger en oppdatert oversikt over treff og konkurranse, opprinnelig post finnes her: Invitasjonspost.

Vi nærmer oss 80 påmeldte deltakere og ser frem til en begivenhetsrik helg på sjøisen.
Vi selger agn på isen (makrell/sild) til en billig penge. Ta med kontanter.
Nærmere stedsangivelse er her: http://kart.gulesider.no/m/nnzrr, her er det også anvist parkeringsplass for de som kommer med bil.

Vi må advare om at parkeringsforholda ikke er optimale, og anmode om å bruke så liten plass som mulig. Det går an å stå langs veiene innover der, men vis hensyn til lokalbefolkning. Det går også an å stå oppe ved veien. Et alternativ er å parkere ved hotellet og bli henta av Vilhelms ekspress og service (anbefales).

Ettersom det ikke blir like mange isbor som deltakere kan de som vil borre seg hull FØR konkurransestart. Det kan være lurt å merke hulla sine slik at alle er venner også etterpå 🙂
Det vil bli servert kaffe og buljong fra funksjonærteltet, og utpå dagen tenner vi grillen og slenger på pølser. Toalett blir satt opp inne i et isfisketelt.

Tidevann for Sjøåsen

Det er 1,5-2 meter forskjell mellom flo og fjære i det aktuelle tidspunktet. Storflo tilsvarer ca 2,7 meter forskjell, mens småflo ca 1 meter forskjell. Prøv å unngå inn- og utgang i timen rundt floa, ellers går det smertefritt.


Program for konkurransedagen lørdag 2. februar 2013


09.00-11.00: Registrering ved sekretariatet ute på isen.
Utdeling av veiekort med grunnvekter og startnummer, samt reglement.

11.30: Samling rundt sekretariatet for gjennomgang av reglene.
Det vil bli åpent for spørsmål fra deltakerne.

12.00: Startskuddet går.

16.00: Innveiing starter.
Her kan de som har sett seg fornøyd/tror de allerede har vunnet/ikke vil stå i kø tjuvstarte innveiinga.

17.45: Det gis signal om at det er et kvarter igjen av konkurransen.
Heising av kroker, og bevegelse mot innveiingskøen.

18.00: ALLE skal stå i innveiingskø.
Så snart man er ferdig innveid kan man bevege seg til hotellet. Her er det også mulighet for å få seg en matbit. For de som mangler transport er Vilhelm skytteltrafikkmester.

20.00: Premieutdeling i baren på Lyngen Fjordhotell på Sjøåsen.

21.00: Mingling i baren.Reglement for NM i sjøisfiske 2. februar 2013

1. Det skal fiskes med sportsfiskeredskap (stang+ snelle), og det er lov til å fiske med totalt 3 stenger per person. Inntil 6 enkeltkroker per stang.

2. Fisk skal være korrekt kroket. Det vil si i munnen, innenfra og ut. Er du i tvil, spør sidemannen.

3. En skal forholde seg til gjeldende Minstemål for fritids- og turistfiske (http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/minstemaal), og de aktuelle artene er:

Hvitting 32 cm
Hyse 40 cm
Kveite 80 cm
Lysing 30 cm
Rødspette 29 cm
Sandflyndre 23 cm
Skrubbe 20 cm.
Torsk 44 cm

Fisk under minstemålet skal slippes ut igjen umiddelbart og kan ikke veies inn i konkurransen. Kveite kan imidlertid lengdemåles før gjenutsetting, vekten vil da beregnes ut fra etablert formel. Dette gjelder også for kveite over minstemålet. Som dokumentasjon gjelder et bilde av fisken ved siden av et målebånd og veiekortet. Det gis i tillegg 10 poeng til arter under minstemålet ved bilde av fisk ved siden av veiekort.

4. Man skal til enhver tid ha oversikt over statisk fiskende stenger. For de med nappvarslere betyr dette i praksis at man ikke skal bevege seg lenger unna enn 50 meter fra en statisk fiskende stang. For de uten nappvarslere settes grensa til ca. 30 meter. Dette for å unnga “ståsnørefiske”. Stenger skal også være oppe av vannet når man sitter på porselenet.

5. Pigghå er totalfredet og skal slippes ut igjen. Denne teller heller ikke i artskonkurransen.

6. Gi tydelig signal når du har fått skate, slik at Vilhelm Skilhagen og/eller Arve Lynghammar kommer bort og veier og signerer på ditt personlige veiekort. Skata bør holdes i hullet i påvente av veiing. Arve og Vilhelm vil også merke fisken før gjenutsetting. Sitter man langt unna/har en stemme som ikke bærer så langt, bør telefonnummerne til veie-crew være på speed-dial.

7. Vektpoeng beregnet som følger: (Vekt / Grunnvekt) x 100. Eksempel: Makrell på 750 gram gir (0,75/1,0) x 100 = 75 poeng. Arter under minstemål gis 10 poeng ved dokumentasjon (bilde av fisken ved siden av veiekortet).

8. Det konkurreres i klassene Åpen og Junior (under 18). Juniorer deltar automatisk i begge klasser. Den største fisk av hver art per person gir tellende poeng. De som får flest poeng fra i løpet av konkurranseperioden, vinner konkurransen.

9. Eventuelle brudd på reglementet, kan føre til diskvalifisering. Det vil forekomme sjekker i løpet av dagen / flere i juryen har et falkeblikk av de sjeldne.

Grunnvekter, NM i sjøisfiske på Lygnin 2013

Hvitting: 1,5 kg
Hyse: 2 kg
Makrell. 1 kg
Øyepål: 100 gram
Strømsild: 100 gram
Taggmakrell: 500 gram
Hågjel: 1,5 kg
Svarthå: 500 gram
Piggskate: 8 kg
Spisskate: 12 kg
Lusuer: 300 gram
Torsk: 5 kg
Laks: 5 kg
Sjøørret: 3 kg
Rødspette: 1 kg
Sandflyndre: 500 gram
Skrubbe: 500 gram
Knurr: 500 gram
Sypike: 200 gram
Kolmule: 300 gram
Småflekka rødhai: 500 gram
Lysing: 2 kg
Sei: 5 kg
Vanlig ulke: 300 gram
Lange: 10 kg
Sild: 300 gram
Gapeflyndre: 400 gram

Overraskelsesarter hvor det ikke er satt grunnvekt, tar utgangspunkt i gjeldende sportsfiskerekord.

Retningslinjer

1. Skater skal slippes uskadd tilbake igjen.
2. Det oppfordres til å bruke underlag (/avkrokingsmatte) for fisk som skal slippes tilbake, slik at slimlaget ikke ødelegges/fryser.
3. Det oppfordres til å bruke enkle kroksett til skater (ikke pennel-takler eller treblekroker), dette reduserer skader og øker sjansen for vellykket gjenutsetting.
4. Vil man sette ut igjen hågjel og svarthå (de er ikke særlig til matfisk) så kan man få sidemann til å veie og signere før gjenutsetting. Dette gjelder kun svarthå og hågjel.
5. Får man en merket skate, noter nummeret på tag-en og formidle til Arve Lynghammar. Formidle også totallengde og bredde + vekt.
6. Vis respekt for sidemannen, og hold høvelig avstand til sidemannens stenger (anslagsvis 10 meter for heklestenger og 30 meter for skatestenger).
7. Fisk man ikke skal ha til eget forbruk tas med til anvist sted ved sekretariatet, slik at andre kan plukke meg til mat/agn osv.

Kjekt å ha – huskeliste

1. Lang krokutløser
2. Avkrokingsmatte
3. Fortomsmateriale 0.70-0.90 til skate
4. Kroker av god kvalitet til skate (str. 5/0-7/0).
5. Diverse hekler
6. Glidebommer
7. Målebånd/tommestokk.
8. Hodelykt
9. Ekstra par med hansker
10. Ispigger!

Jury og sekretariat:
Irvin Kilde, tlf. 93036013
Bjørn Florø-Larsen, tlf. 91157918
Vilhelm Skilhagen, tlf. 41434998
Mari Næss, tlf. 95277906

Merkingssjef Arve Lynghammar, tlf. 91387748.

NB: Det er fortløpende påmelding til treffet, send en mail til irvinkilde (at) gmail.com

VEL MØTT!