Statistikk NM i sjøisfiske 2014

Her kommer litt tallknekking fra NM i sjøisfiske 2014.

Det ble tatt 28 arter i helgen, hvorav 25 av de under konkurransen. Tom Oles småflekka rødhai på 835 gram og Dag Henrik sin rognkjeks på 2,1 kg kun ble tatt på fredagen. Det samme med svarthå.

Live artslisteoppdatering på Lyngen fjordhotell.


Artsliste og rekordliste 2014

Nr Art Fisker Vekt (gram)
1 Bergnebb Lars Hellum 36 g
2 Havmus Jan Petter Ekeberg 1,1 kg
3 Hvitting Roger Nilsen 1,02
4 Hyse Espen Alme Krohg 1,4 kg
5 Hågjel Carl Stiegler 1,1 kg
6 Knurr Peder Vangen 450 g
7 Lange Geir Magne Hansen 2,3 kg
8 Lusuer Roger Nilsen 119 g
9 Lyr Lars Hellum 4,44
10 Lysing Sven Jørund Kolstø 5,1 kg
11 Makrell Lars Hellum 710 g
12 Paddetorsk Jim Frode Rygh 119 g
13 Piggskate Martin Markset Olsen 7,52 kg
14 Rødflekket kutling Tor Arne Rygg 7,7 g
15 Rødspette Tor Arne Rygg UM
16 Sandflyndre Sven Jørund Kolstø 246 g
17 Sei Tor Arne Rygg 1,3 kg
18 Sjøørret Frode Kagge Uveid
19 Spisskate John Olav Florø-Larsen 3,28 kg
20 Strømsild Mathias Fritzon 66 g
21 Sypike Jonas Hansen 121 g
22 Taggmakrell Dag Henrik Thorbjørnsen 600 g
23 Torsk Helge Gabrielsen 5,06 kg
24 Vanlig ulke Kay-Arne Olsen 65 g
25 Øyepål Andreas Christensen 82 g
Sven med ny konkurranserekord på lysing, 5,1 kg. Foto: Bjørn Florø-Larsen

På selve konkurransen ble det tatt mange nye konkurranserekorder, samt nye arter for både konkurransen og fjorden generelt. Havmus, bergnebb, paddetorsk og rødflekka kutling er ikke tatt i fjorden tidligere, noe som viser at det lønner seg å satse sært og alternativt. Disse artene hadde ikke grunnvekt i år, og de som fikk de ble belønnet med 100 poeng.

Tor Arne Rygg med ny art og festivalrekord på rødflekka kutling, 7,7 g.
Artsstatistikk

table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }

Nr Art Antall innveid Antall gram Snitt (g)
1 Bergnebb 6 146 24,3
2 Havmus 1 1100 1100,0
3 Hvitting 69 25515 369,8
4 Hyse 38 11723 308,5
5 Hågjel 6 4090 681,7
6 Knurr 62 9175 148,0
7 Lange 9 8313 923,7
8 Lusuer 2 179 89,5
9 Lyr 6 10750 1791,7
10 Lysing 4 9760 2440,0
11 Makrell 5 2121 424,2
12 Paddetorsk 3 286 95,3
13 Piggskate 27 63505 2352,0
14 Rødflekka kutling 1 7,7 7,7
15 Rødspette 1 0 0,0
16 Sandflyndre 9 246 27,3
17 Sei 8 790 98,8
18 Sjøørret 2 0 0,0
19 Spisskate 1 3280 3280,0
20 Strømsild 65 3132 48,2
21 Sypike 46 2701 58,7
22 Taggmakrell 2 1150 575,0
23 Torsk 41 27360 667,3
24 Vanlig ulke 1 65 65,0
25 Øyepål 33 1386 42,0
TOT 442 186634,7 623,8

Som vi ser ble det veid inn totalt 442 fisker med en samlet vekt på 186 kg fordelt på 120 mann. Gjennomsnittsfisken veier 623 gram. I forhold til fjorårets nerdeliste er dette en en dobling i antall innveide fisk, økning av totalfangst med 60 kg og en økning i total snittstørrelse på 80 gram. Det er tydelig at vi må justere litt på grunnvektene til neste år, noe som forsåvidt er helt naturlig. Snittvekta på alle øyepålene som ble veid inn under fjorårets konkurranse var på 29 gram. I år var den på 42 gram, en ganske heftig økning der altså. Gjennomsnittsvekta på hvitting gikk ned fra 575 gram i fjor til 369 gram i år. Gjennomsnittet på piggskate økte kun fra 2,2 kg i fjor til 2,3 kg i år.

Det skal nevnes at dette ikke blir 100% korrekt for arter med minstemål ettersom registrerte fisk under minstemål regnes som 0 gram. Men en god pekepinn er det.

Oppdatert rekordliste 2014, med årets grunnvekter
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }

Art Grunnvekt 2014 Rekord Navn Årstall
Bergnebb 36 g Lars Hellum 2014
Havmus 1,1 kg Jan Petter Ekeberg 2014
Hvitting 1,5 kg 1,2 kg Lars Erik Berg 2013
Hyse 2 kg 1,4 kg Espen Alme Krohg 2014
Hågjel 1,5 kg 1,16 Bjørn Berntzen 2013
Knurr 500 g 600 g Vegar Seljestokken 2013
Kolmule 300 g 89,2 g Åsmund Isaksen 2013
Laks 3 kg 1,02 kg Tor Arne Rygg 2013
Lange 10 kg 12,08 kg Øystein Bertelsen 2013
Lusuer 300 g 119 g Roger Nilsen 2014
Lyr 3 kg 4,44 Lars Hellum 2014
Lysing 2 kg 5,1 kg Sven Jørund Kolstø 2014
Makrell 1 kg 710 g Lars Hellum 2014
Paddetorsk 119 g Jim Frode Rygh 2014
Piggskate 6 kg 7,52 kg Martin Markset Olsen 2014
Rødflekket kutling 7,7 g Tor Arne Rygg 2014
Rødspette 1 kg UM Tor Arne Rygg 2014
Sandflyndre 500 g 246 g Sven Jørund Kolstø 2014
Sei 5 kg 1,3 kg Tor Arne Rygg 2013
Sjøørret 2 kg Uveid Frode Kagge 2014
Spisskate 8 kg 3,28 kg John Olav Florø-Larsen 2014
Strømsild 100 g 66 g Mathias Fritzon 2014
Svarthå 500 g 300 g Kjell Rambech 2013
Sypike 150 g 121 g Jonas Hansen 2014
Taggmakrell 500 g 650 g Martin Våge 2013
Torsk 5 kg 5,06 kg Helge Gabrielsen 2014
Vanlig ulke 300 g 65 g Kay-Arne Olsen 2014
Øyepål 50 g 82 g Andreas Christensen 2014

John Olav med ny art og festivalrekord på spisskate, 3,28 kg. Foto: Bjørn Florø-Larsen.
Jim Frode med fjordens første paddetorsk, 119 gram. Foto: Bjørn Florø-Larsen.