Artsmangfold fra Rogalands brygger

Våren kan være hustrig værmessig, og derfor er det perfekt å bruke den fisketida man har til rådighet på nærliggende skjerma bryggeanlegg. Stavangerområdet har mange slike brygger, og hver enkelt har sitt spesielle artsmangfold. Våren er også tida da mange arter våkner fra dvalen, og det er gytetid for de fleste flyndrene. Bryggefiske er rett og slett svært trivelig og lite stressete – spesielt når det er sol og få sekundmeter.

Timer man turene med tidevannet trenger man ikke sitte å gnu så lenge av gangen heller. Det er stort sett bettperiode i 3-4-timersvinduet i forbindelse med flo og fjære, og enkelte ganger med en innlagt dødperiode akkurat da floa eller fjæra er på maks. Reke er universalagnet, men når det gjelder lomre er det ingenting som slår en klyse med blåskjell laget med surretråd. Det er grisete og ekkelt med det er bare å gidde.
Ryktene om mitt bortfall fra fiskesporten er sterkt overvurderte – i det minste enn så lenge. Her et utvalg av artene jeg har fått bryggelangs i løpet av mars og april.
Fløyfiskhann på 186 gram, det er ganske stort for arten.
En helt grei lomre på 7-800 gram, tatt på reke.
En liten overraskelse på bare 14 meters dyp, gapeflyndre.
Gråsteinbit er vanlig i forbindelse med bryggelanlegg. Denne veide knappe kiloen.
Sandflyndrene er stedvis den vanligste arten, de fleste er veldig små.
Skrubber tas stort sett på veldig grunt og/eller brakt vann, men dukker også opp dypere.
Årsbeste på lomre, 1254 gram og 48 cm. Nylig utgytt. 

Rødspette er en artig bonusfisk. Denne veide drøye kiloen.

Lomre på snaue kiloen, åpenbart en hannfisk.

Bryggeanlegg med algevekst huser mye rognkjeks om våren. Denne var på størrelse med en klinkekule.

Er man heldig finner man rognkjeksreder under bryggene.

Ny pers på rognkjeks, raskt sluppet tilbake til eggene sine.