Fang-og-slipp, del 2 – rett behandling

Fang-og-slipp er et tilbakevendende tema som vi sportsfiskere må ta stilling til. I del 1 så vi på moral i forhold til svinn, og at det tross alt er forskjell på arter. I del 2 skal vi ta for oss en rekke faktorer som avgjør en fisks overlevelse på land, og hvilke hensyn vi må…

Fang og slipp del 1 – bifangst

Fang-og-slipp er et tilbakevendende tema som vi sportsfiskere må ta stilling til. Er det bare en lek med liv eller er det forvaltningsmessig og moralsk forsvarlig? Vi dropper den uttømmende avhandlinga og går rett på noen konkrete problemstillinger som dukker opp i vår daglige sportsfiskehverdag. I del 1 ser vi på objektiviteten til norske sportsfiskere….