Fem nye arter på en dag: fra 110 til 115 med JOFL et al.

Å JOFLa – JOFLe – JOFLa – har JOFLa (v) Å JOFLe er et verb som beskriver hva man gjør når man gjør som JOFL. Til tross for en mørk fortid som fettfinnefisker og en parallell nåtid som havfisker er JOFL NKMLs ivirigste mikrofisker. Med klubbrekorder på alt som begynner på “tang” kaller vi han…

Om leirkutling vs. bergkutling

Kutlingene kan være vanskelige å skille fra hverandre. Denne artikkelen tar først for seg de letteste artene, deretter går temaet over i den vanskeligste av de, nemlig leirkutlingen. For det er egentlig bare den som er et problem når man først er inni det. Dette er en sammenfatning av det (viktigste) vi vet per nå,…