NM i sjøisfiske 2018

#nmsjois18

Velkommen til NM i sjøisfiske 2018! Igjen pakker vi frem tykke truser og kvesser kniver og konkurranseinstinkt. Også krysser vi alle lemmer for at Gislefoss tar feil. Arrangementet holdes lørdag 27. januar 2018, og konkurransetida blir som vanlig 9-17. Også denne gangen blir Tingvold hotell i Steinkjer base for konkurransen. Vi er igjen fleksible mtp arena, men blir det is på Lygnin så tar vi det der. Ellers tar vi det på trofaste Hjellbotn. Den med firetråda tangbrosme vet dere. Husk også på regelendringene vi innførte sist gang, vi skal friske dere opp underveis. Vi forventer å se både deg og deg (også deg) på konkurransen lørdag 27. januar og resten av helga!

Påmelding åpner 1. november på www.deltager.no/sjois_2018

 Banner18_4

 

Hotellbooking

Hotell Tingvold i Steinkjer er basen, og kan kontaktes på 74 14 11 00/ tingvold@bestwestern.no. Hotellet tilbyr følgende:

1-mannsrom, kr 1145,- per natt
2-mannsrom, kr 1445,- (pris per natt for 2 pers)
3-mannsrom, kr 1745,- (pris per natt for 3 pers)

Inkluderer frokost, samt middagsbuffet med dessert fra 19-21.30 hver dag. Oppgi reservasjonsnummer 033365 eller “NM i sjøisfiske” ved bestilling.

Praktisk info

Konkurransen avholdes lørdag 27. januar 2018, kl. 09-17. Konkurransearena blir bestemt når det nærmer seg, Lygnin har første prioritet. Utgang Lygnin (kart). Utgang Hjellbotn (kart). Alle skal være av isen senest kl. 1700. Israpporter og oppdateringer på konkurransearena blir annonsert på vår facebookside, som vil være arrangementets viktigste kanal for informasjonsflyt.

Innsjekk/utlevering av startkort skjer på Tingvold hotell i Steinkjer, fredag 26. januar fra kl 19-21.00. Dersom du ikke får til det, gi beskjed til irvinkilde[at]gmail dot com/sms til 93036013 så kan du få startkort utlevert før start konkurransedagen.

Innveiing og innrapportering av fangst blir på Tingvold hotell, fra kl. 1700. All innveid fisk skal bløgges. NKML fileterer all til-overs-fisk på stedet. Dette gis bort til de som vil ha. #nowaste

Det konkurreres i klassene Åpen (alle), Junior (til og med året de fyller 18) og Lag (2 mann uavhengig av klasse). Juniorer deltar også automatisk i åpen klasse. Premiebordet blir som vanlig heftig, men viktigst av alt blir det glassplaketter til de tre beste i hver klasse, samt til beste kvinnelige fisker. Det vanker pokaler til den med flest arter (Artskongen), størst fisk (Storfiskern), og størst skate (Gullskata). Det blir også delt ut andre, langt mindre høytidelige premier.

 

Regler

I fjor innførte vi nytt poengsystem, dette er hovedtrekkene:

Fisk under minstemål teller ikke.

Poengberegningen: Alle arter har en fastsatt poengsum fra 30-70 basert på sjeldenhet, mens noen arter (vektarter) gir i tillegg vektpoeng ut fra en satt grunnvekt, og skal veies inn. Skater skal ikke veies inn, men gjenutsettes umiddelbart etter egen veiing. Det betyr alt unntatt vektartene skal slippes tilbake. Som dokumentasjon på gjenutsatt fisk gjelder bilde på utdelt målebånd. Oversikt over poeng og grunnvekter finnes under.

Vi innfører dette for å bevare de lokale stammene av kutlinger, ulker, paddetorsk og andre arter som danner små lokale bestander, og samtidig øke fokus på større fisk. Som et eksempel: om ulka er 14 eller 25 gram bør ikke det gjøre noen forskjell poengmessig, men om du får en hyse på 3 kg bør den telle vesentlig mer enn en på 2 kg. Sistnevnte kommer kommer også langt mer til nytte død.

Fiskeredskap
1. Det skal fiskes med sportsfiskeredskap (stang+snelle), og det er lov til å fiske med totalt to stenger per person. På hver av de 2 stengene kan man fiske med inntil 6 enkeltkroker + eventuelt kunstagn i enden. Kunstagn skal ha med originalt riggede kroker, f.eks. pilk med treblekrok, balansepilk, jigg med kun original krok, etc.
2. FISKEN SKAL VÆRE FISKET SELV. Kan ikke få poengtert dette godt nok. Det er IKKE lov med utveksling av fisk, ei heller å passe på sidemannens stenger.
3. Fisk skal være korrekt kroket. Det vil si i munnen.
4. Til skater skal det brukes enkle kroksett (ikke pennel-takler). Det oppfordres også til maksimalt en opphenger over skateslep, samt bruk av avkrokingsmatte (evt. annet underlag). Dette reduserer skader og øker sjansen for vellykket gjenutsetting.
5. Det er ikke lov med motorisert isbor. Det kan søkes dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Minstemål
6. En skal forholde seg til gjeldende minstemål for fritids- og turistfiske. Minstemål for de aktuelle artene står oppført i poeng- og grunnvektlist (under).

Fredede arter
7. Pigghå og ål er totalfredet og skal slippes ut igjen. Disse teller ikke i konkurransen.

Skater
8. Alle skater skal settes tilbake etter veiing. Info om eventuell merking vil bli gitt før konkurransestart.

Fiskevelferd
9. Alle arter som ikke har en grunnvekt skal slippes tilbake igjen så langt det lar seg gjøre.
10. Fisk som skal veies inn skal være bløgget.

Regelbrudd
11. Eventuelle brudd på reglementet, kan føre til diskvalifisering. Det vil forekomme sjekker i løpet av dagen / flere i juryen har et falkeblikk av de sjeldne.

Poengberegning
12. Man kan kun registrere eller veie inn ett individ av hver (vekt)art. SPAR TID I VEIEKØEN, DET ER UTELUKKENDE DIN JOBB Å BESTEMME HVILKEN AV DINE FEM HVITTINGER SOM ER STØRST.
13. Alle arter har en fast poengsum (se poeng- og grunnvektsliste), og man får poeng for hver art man kan dokumentere (foto av fisk ved siden av startkort/målebånd).
14. Noen av artene har i tillegg en grunnvekt. Disse artene KAN veies inn (med unntak av skater, se pkt. 15). Poengberegning på arter med grunnvekt er som følger (vekt / grunnvekt) x 100. Eksempel: Makrell på 0,75 kg vil med en grunnvekt på 1 kg gi (0,75/1,0) x 100 = 75 poeng. Man kan få maksimalt 150 prosentpoeng per art. Denne poengsummen legges til den faste poengsummen for arten.
15. Skater skal ikke veies inn. For å få registrert vekt på skater, må de veies selv og settes tilbake. Vekt opplyses under innveiing, dette går på tillit. Dersom man ikke har vekt, får man likevel de faste poengsummene for skatene dersom man viser bilde.
16. Arter under minstemålet (se punkt 6) teller ikke.
17. Får man en art som ikke er på poeng- og grunnvektslista, får man automatisk 100 poeng.
18. Ved uavgjorte poengsummer vinner den som har flest arter. Dersom dette også er likt vinner den som har størst fisk.
19. Den i klassene som får flest poeng i løpet av konkurranseperioden, vinner sin klasse. I lagkonkurransen legges poengsummen til de to lagmedlemmene sammen.

 

Poeng og grunnvektsliste NM i sjøisfiske 2018

Gr.vekt