NM i sjøisfiske 2020

#nmsjois20

Det blir itj likar! Jodu, du kommer? Saintja? Vasing i vasstrukken oljehyre i meterdyp sludd blir bare barneskirenn, for det blir likevel SÅ gøy! Hvorfor kommer folk tilbake år etter år? Vi lurer av og til på det vi også, men vi har konkludert med at det må være noe i den Trønderske lufta, evt. vannet. NM i sjøisfiske er det lille lyspunktet du trenger i en ellers mørk og kjedelig vinter. Vi ses!

Arrangementet avholdes lørdag 1. februar 2020.

Påmelding på https://www.deltager.no/sjois2020

 

Hotellbooking

Hotell Tingvold i Steinkjer er basen for arrangementet, og kan kontaktes på 74 14 11 00/ tingvold@bestwestern.no. Hotellet tilbyr følgende:

1-mannsrom, kr 1275,- per natt
2-mannsrom, kr 1598,- (pris per natt for 2 pers)
3-mannsrom, kr 1935,- (pris per natt for 3 pers)

Inkluderer frokost, samt middagsbuffet med dessert fra 19-21.30 hver dag. Gratis kaffe/vaffelbuffet hver dag fra 16-23. Gratis parkering. Oppgi referanse “59307 NM i sjøisfiske” ved bestilling. Vi har holdt av 40 rom frem til 16. desember. Så husk å bestille før dette!

 

Praktisk info

Konkurransen avholdes lørdag 1. februar 2020, kl. 09-17. Konkurransearena blir bestemt når det nærmer seg, Lygnin har første prioritet. Utgang Lygnin (kart). Utgang Hjellbotn (kart). Utgangssted kan endre seg, følg med på vår facebookside. Alle skal være av isen senest kl. 1700. Israpporter og oppdateringer på konkurransearena blir annonsert på vår facebookside, som vil være arrangementets viktigste kanal for informasjonsflyt.

Innsjekk/utlevering av startkort skjer på Tingvold hotell i Steinkjer, fredag 31. januar fra kl 19-21.00. Det er deltakernes ansvar å få utlevert startkort. Dersom du ikke får til å komme til Steinkjer fredags kveld så kan du få startkort utlevert ved utgangssted, før start konkurransedagen. Se etter Irvin, tlf.:93036013.

VIDEREFØRING FRA 2019 1: All registrering av fisk foregår elektronisk med mobiltelefon via ArtsFiske.com, og ingen fisk skal tas med til hotellet.

VIDEREFØRING FRA 2019 2: Lengde erstatter vekt, på de artene med grunnlengde (tidligere grunnvekt).

Se mer under Regler (under) #NOwaste

Premieutdeling blir på Tingvold hotell, kl. 2100.

Kort om reglene

Vi kjører videre på det nå godt etablerte poengsystemet, med en fastsatt poengsum for alle arter samt en tilleggspoengsum (lengdepoeng) for noen arter (husk minstemål). Fisken registreres på ArtsFiske.com, fortløpende eller senest 2 timer etter konkurranseslutt. Alle registreringer krever bilde. Ingen fisk skal på hotellet. Poeng- og grunnlengdelista er lik som 2019.

Fisk under minstemål teller fremdeles ikke. Det samme gjelder de freda artene ål og pigghå.

Det er selvsagt lov å ta med fisk til eget konsum, men helst ikke skater. De passer vi ekstra på.

Det skal ikke ligge igjen fisk på isen når vi forlater den lørdags ettermiddag.

 

REGLER NM I SJØISFISKE

1. Det er ikke lov å fiske på konkurransearenaen før konkurransestart på konkurransedagen. Alle skal starte på signal fra utgangsplassen (blir nærmere bestemt), kl. 09.00. Alle skal være av isen klokka 17.00. Det er lov å bruke ferdigbora hull, men det er ikke lov å reservere hull.

2. Det konkurreres i klassene Åpen (alle), Junior (til og med året de fyller 18) og Lag (2 mann uavhengig av klasse). Juniorer deltar også automatisk i Åpen klasse.

3. De tre beste i hver av klassene Åpen, Junior og Lag, får plakett. I tillegg premieres følgende med pokal: konkurransens største (lengste) fisk, den med flest fangede arter, og den med størst (lengst) skate.

Fiskeredskap

1. Det skal fiskes med sportsfiskeredskap (stang+snelle), og det er lov til å fiske med totalt to stenger (Hjellbotn) og tre stenger (Lygnin) per person. På hver av stengene kan man fiske med inntil 6 enkeltkroker + eventuelt kunstagn i enden. Kunstagn skal ha med originalt riggede kroker, f.eks. pilk med treblekrok, balansepilk, jigg med kun original krok, etc.

2. FISKEN SKAL VÆRE FISKET SELV. Kan ikke få poengtert dette godt nok. Det er IKKE lov med utveksling av fisk, ei heller å passe på sidemannens stenger.

3. Krøking av fisk er ikke lov.

4. Til skater skal det brukes enkle kroksett (ikke pennel-takler). Det oppfordres også til bruk av avkrokingsmatte (evt. annet underlag). Dette reduserer skader og øker sjansen for vellykket gjenutsetting.

5. Det er ikke lov med motorisert isbor. Det kan søkes dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Minstemål

6. En skal forholde seg til gjeldende minstemål for fritids- og turistfiske. Minstemål for de aktuelle artene står oppført i poeng- og grunnlengdelista (under).

Fredede arter

7. Pigghå og ål er totalfredet og skal slippes ut igjen. Disse teller ikke i konkurransen.

Skater

8. Alle skater skal settes tilbake etter måling. Info om eventuell merking vil bli gitt før konkurransestart.

Fiskevelferd

9. All fanget fisk som ikke skal benyttes til mat, samt all fisk under minstemål (for de artene det gjelder), skal slippes uskadet tilbake igjen. Unntaket er skater, som skal slippes tilbake igjen uansett.

Regelbrudd

10. Eventuelle brudd på reglementet, kan føre til diskvalifisering. Det vil forekomme sjekker i løpet av dagen / flere i juryen har et falkeblikk av de sjeldne.

Poengberegning

11. En fisk av hver art registreres i konkurransemodulen på Artsfiske.com i løpet av konkurransetida eller senest 2 timer etter konkurranseslutt. Alt foregår via Artsfiske.com, ingen fisk skal veies inn.

12. FAST POENGSUM: ALLE ARTER. Alle arter har en fast poengsum (se poeng og grunnlengder, under), og man får poeng for hver art man kan dokumentere (foto av fisk ved siden av startkort og/eller målebånd).

13. LENGDEPOENG, NOEN ARTER: Noen av artene har i tillegg en grunnlengde. Disse artene må måles med utlevert målebånd, og lengden av fisken skal fremgå av bildet. Poengberegning på arter med grunnlengde er som følger (lengde / grunnlengde) x 100. Eksempel: Makrell på 30 cm vil med en grunnlengde på 40 cm gi (30/40) x 100 = 75 poeng. Man kan få maksimalt 150 lengdepoeng per art. Denne poengsummen legges til den faste poengsummen for arten.

14. Arter under minstemålet (se punkt 6) teller ikke.

15. Får man en art som ikke er på poeng- og grunnvektslista, får man automatisk 100 poeng.

16. Ved uavgjorte poengsummer vinner den som har flest arter. Dersom dette også er likt vinner den som har størst (lengst) fisk.

17. Den i klassene som får flest poeng i løpet av konkurranseperioden, vinner sin klasse. I lagkonkurransen legges poengsummen til de to lagmedlemmene sammen.

Flest arter, lengst fisk og lengst skate (gullskata)

18. Ved likt antall arter vinner den med lengst registrerte fisk, dersom dette også er likt vinner den med flest poeng i hovedkonkurransen

19. Ved like lang lengste fisk (gjelder også for skate) vinner den med flest tellende arter, dersom dette også er likt vinner den med flest poeng i hovedkonkurransen.

Poeng og grunnlengder, Lygnin og Hjellbotn 2020

Art Poeng Grunnlengde (cm) Minstemål
Bergnebb 30
Dvergulke 50
Gapeflyndre 50
Hågjel 50
Havmus 70
Hvitting 30 50 32 cm
Hyse 30 50 40 cm
Kloskate 60 40
Knurr 40
Kolmule 60
Kveite 60 100 80 cm
Laks 40 35 cm
Lange 50 100
Lusuer 60
Lyr 40 70
Lysing 60 80 30 cm
Makrell 30 40
Paddetorsk 50
Piggskate 70 80
Rødflekket kutling 50
Rødspette 50 29 cm
Rognkjeks 60
Sandflyndre 40 23 cm
Småkutlinger (sand-, leir, -berg og tangkutling) 30
Sei 40 60
Sild 60 25 cm
Sjøørret 30 35 cm
Skrubbe 60 20 cm
Småflekka rødhai 70
Spisskate 70 110
Strømsild 50
Svarthå 50
Svartkutling 40
Sypike 30
Taggmakrell 50
Torsk 50 70 44 cm
Trepigget stingsild 30
Vanlig fløyfisk 40
Vanlig ulke 40
Øyepål 50